kikora-plus_b
Flerspråkighet förenar internationella klassrum
Enklare planering och utförande med uppgifter på fler språk

Kikora plus

Med Kikora Plus får du tillgång till allt av Kikoras innehåll och funktionalitet. Med 2-Språks modulen kan du använda Kikora till alla elever, oavsett modersmål och kunskapsnivå.

2-Språks modulen speglar uppgifter på två språk samtidigt och ger elever med begränsade svenskakunskaper en möjlighet att lära sig matematik i svenska klassrum. 8000 uppgifter finns översatta till 11 olika språk. Som lärare delar du ut uppgifter på valfritt språk, och varje elev väljer själv vilka språk dem vill visa uppgifterna på. Eleverna svarar alltid med svenska enheter och svensk text.

Det finns möjlighet att få uppgifter upplästa för elever som ej kan läsa.

Till varje språk finns en ordbok som förklarar de matematiska begrepp uppgiften innehåller som kan vara svåra för elever att förstå. Det finns även fortbildningsvideor för lärare om andra kulturers taluppbyggnader, räkneregler, metoder, uttal av tid och datum samt mycket mer.

Tillgängliga språk är svenska, engelska, norska, danska, arabiska, dari, pashto, somaliska, polska, tigrinja och spanska.

Kikora speglar uppgifter på 2-språk

Med Kikora 2-Språk kan läraren ge alla elever samma uppgifter, och varje elev väljer själv sitt personliga språkval som dem vill visa uppgifterna på. I Kikora finns 8000 uppgifter som kan spelgas på 2 olika språk samtidigt. Det finns 11 olika språkval och alla ingår i 2-Språks modulen.

Med Kikora 2-Språk kan du använda ett och samma läromedel för färdighetsträning till hela din elevgrupp, oavsett kunskapsnivå och modersmål. Eleven får fortfarande återkoppling i sina uträkningar och resultaten sparas som vanligt i rapportsystemet.

Låt inte språkbarriären vara ett hinder för effektivt matematiklärande!

Fortbildning om andra kulturers matematik

Känner du att din kunskap om elevens skolbakgrund påverkar din förmåga att undervisa? Du är inte ensam. Matematik i Sverige skiljer sig väldigt mycket från matematik i t.ex. Syrien eller Afghanistan. Har man då inte kunskapen om dessa skillnader blir undervisningen betydligt svårare.

Därför har vi tagit fram informativa fortbildningsvideor om andra kulturers matematiska räkneregler, de fyra räknesättens uppställningar, taluppbyggnader, tid och datum och mycket, mycket mer. Allt för att du som lärare ska förstå varför vissa elever har svårt för olika delar av kursplanen, men klarar andra delar väldigt lätt.

Det finns specifika videor för alla våra andra språk, samt 2 generella för undervisning av invandrade elever.

Matematisk ordbok och uppläsning

Vissa elever har inte förståelse för de begrepp, enheter eller uttryck som används i den dagliga undervisningen. Då kommer funktionen Matematisk Ordbok till användning. I ordboken finns de vanligaste begrepp, enheter och uttryck förklarade i texter på samtliga av tillgängliga språkval.

Det går även att få uppgifter upplästa för elever som inte kan läsa. Nedanför uppgiften finns en Play-knapp som läser upp uppgiften i tydligt och lungt tempo. Finns just nu endast för Castor-Högstadiet.

Matematisk ordbok finns även tillgänglig på svenska för alla användare. Se Hjälp-sidan för instruktioner om aktivering.

Produktöversikt

FUNKTIONALITET
MATTETRION
KIKORA
KIKORA PLUS
FORTLÖPANDE ÅTERKOPPLING
Klicka för detaljer
allow
allow
allow

Kikoras mattemotor med stegvis återkoppling i räknemomentet

DYNAMISKA LÄRARFUNKTIONER
Klicka för detaljer
allow
allow
allow

Skapa egna elevgrupper och anpassa undervisningen
Dela ut uppgifter på rätt nivå till dina elever
Skapa och dela ut tester för att mäta elevernas kunskaper
Tydlig översikt på elevernas resultat och utförda arbeten

INTEGRATION MED LMS/SSO
Klicka för detaljer
allow
allow
allow

Enkel kontohantering och administration med integration i befintliga system.
Kikora kan integreras i Fronter, itslearning eller Skolfederationen.

KIKORA MONITOR
Klicka för detaljer
nope
allow
allow

Få översikt på användningen från skola till skola i er organisation

2-SPRÅK MODUL
Klicka för detaljer
nope
nope
allow

Fortbildningsvideor och uppgifter på olika språk

 

GRATIS
55 SEK
80 SEK
INNEHÅLL
MATTETRION
KIKORA
KIKORA PLUS
MATTEMARATON
Klicka för detaljer
allow
allow
allow

Räknemaraton med fokus på repetition. För årskurs 4-6, 7-9 och GY.

GEOGEBRA-START
Klicka för detaljer
allow
allow
allow

Självstudiekurs i GeoGebra med instruktionsvideor och övningsuppgifter. Kan användas av både elever och lärare.

DIAMANT DIAGNOSUPPGIFTER
Klicka för detaljer
allow
allow
allow

Diagnosverktyg för grundskolan. Skapat av Skolverket för årskurs 1-9.

DIAMANT ÖVNINGSUPPGIFTER
Klicka för detaljer
nope
allow
allow

Övningskapitel kopplade till Diamantdiagnoserna. För årskurs 1-9

CASTOR
Klicka för detaljer
nope
allow
allow

Nivåanpassade uppgifter i olika delområden. För årskurs 4-6, 7-9 och GY.

KRANIUM
Klicka för detaljer
nope
allow
allow

Träningscenter för huvudräkning. För årskurs 4-6, 7-9 och GY.

ONEUP
Klicka för detaljer
nope
allow
allow

Övningskoncept med betygsgaranti för högstadiet. För årskurs 7-9.

FORTBILDNINGSVIDEOR 2-SPRÅK
Klicka för detaljer
nope
nope
allow

Information om andra kulturers taluppbyggnader, räkneregler, metoder etc. För lärare och elever.

 

GRATIS
55 SEK
80 SEK

Produktöversikt

FUNKTIONALITET

FORTLÖPANDE ÅTERKOPPLING

allow MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Kikoras mattemotor med stegvis återkoppling i räknemomentet

DYNAMISKA LÄRARFUNKTIONER

allow MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Skapa egna elevgrupper och anpassa undervisningen
Dela ut uppgifter på rätt nivå till dina elever
Skapa och dela ut tester för att mäta elevernas kunskaper
Tydlig översikt på elevernas resultat och utförda arbeten

INTEGRATION MED LMS/SSO

allow MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Enkel kontohantering och administration med integration i befintliga system.
Kikora kan integreras i Fronter, itslearning eller Skolfederationen.

KIKORA MONITOR

nope MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Få översikt på användningen från skola till skola i er organisation

2-SPRÅK MODUL

nope MATTETRION

nope KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Fortbildningsvideor och uppgifter på olika språk

MATTETRION - GRATIS
KIKORA - 55 SEK
KIKORA PLUS - 80 SEK

INNEHÅLL

MATTEMARATON

allow MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Räknemaraton med fokus på repetition. För årskurs 4-6, 7-9 och GY.

GEOGEBRA-START

allow MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Självstudiekurs i GeoGebra med instruktionsvideor och övningsuppgifter. Kan användas av både elever och lärare.

DIAMANT DIAGNOSUPPGIFTER

allow MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Diagnosverktyg för grundskolan. Skapat av Skolverket för årskurs 1-9.

DIAMANT ÖVNINGSUPPGIFTER

nope MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Övningskapitel kopplade till Diamantdiagnoserna. För årskurs 1-9

CASTOR

nope MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Nivåanpassade uppgifter i olika delområden. För årskurs 4-6, 7-9 och GY.

KRANIUM

nope MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Träningscenter för huvudräkning. För årskurs 4-6, 7-9 och GY.

ONEUP

nope MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Övningskoncept med betygsgaranti för högstadiet. För årskurs 7-9.

FORTBILDNINGSVIDEOR 2-SPRÅK

nope MATTETRION

nope KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Information om andra kulturers taluppbyggnader, räkneregler, metoder etc. För lärare och elever.

MATTETRION - GRATIS
KIKORA - 55 SEK
KIKORA PLUS - 80 SEK