Kikora AB är ett svenskt företag som håller till i Västerås. Våra kontaktuppgifter är:

Kopparbergsvägen 10
722 13 Västerås
Epost: info@kikora.se
Telefon:021-44 44 022

Kikora AB är ägt av ett norskt sällskap, Kikora AS, som håller till i Oslo i Norge. Våra kontaktuppgifter är:

Trondheimsveien 2A
0560 OSLO
Epost: info@kikora.no
Telefon:(+47) 2137 8440

Nedan kan du läsa vår grundläggande personuppgiftspolicy eller vår fullständiga policy.

Det är vi som levererar Kikora-programmet som du har användarkonto hos. Grunden till att du har ett konto hos Kikora är att din skola eller kommun använder vårt program i utbildningssyfte. Kikora används för att ge dig som elev goda utbildningsverktyg för bästa möjliga förutsättningar till att lära dig matematik. Du har rätt till utbildningsresurser enligt Skollagen.

För att kunna logga in och använda Kikora, så behöver vi en del information om dig. Denna informationen lagrar vi på stora datorer med internettillgång, så kallade servrar. Dessa servrar står i Norge eller i andra land i EU. Informationen vi behöver och lagrar om dig:

 • Användarnamn, lösenord och information som hjälper oss att veta att vem du är.
 • Information om din skola, din klass/undervisningsgrupp och din lärare
 • Information om alla din uträkningar du gör i programmet, när du gör dem, hur länge du använde programmet och vad Kikora-programmet gav dig för svar.
 • Information om läxor, tester och andra tilldelningar du får i programmet.
 • Information om du sänder meddelanden till oss inne i Kikora-programmet.

Det är dem som köpt Kikora-programmet som bestämmer över denna informationen, vi på Kikora sparar denna informationen så länge de önskar att vi sparar den. Om dem inte önskar att använda Kikora mer eller om du slutar på din skola så tar vi bort all information som kan knytas till dig – inom 18 månader från att det tillfället eller tidigare om skolan/kommunen önskar det.

Om du vill att informationen om dig ska tas bort nu, måste du ta kontakt med din skola.

Om din information (t.ex. dina uträkningar och Kikoras svar på det du skrivit in) håller på att tas bort, så kan du ta kontakt med oss om du vill att denna ska sparas längre.

Vi på Kikora är väldigt stränga med vilka som får se information om dig och lämnar inte ut den till någon annan. Det är endast du och din lärare som kan se den. I tillägg kan någon av oss som jobbar i Kikora med servrar eller de som svarar på förfrågningar från dig eller din lärare se information om dig.

Alla i Kikora som kan se information om dig måste skriva under ett avtal om att allt dem ser är hemligt och att de inte får sprida informationen vidare. Vi har översikt över när folk ser på din information och att de har en giltig anledning till detta. Vi kontrollerar även kontinuerligt att servrarna är säkra och att ingen obehörig får information om dig.

Med vänlig hälsning,

Kikora.

 1. Personuppgiftsbiträde

Det är Kikora AB som är Personuppgiftsbiträde och behandlar de personliga uppgifterna på vägarna av behandlingsansvarig- vanligtvis en huvudman eller organisation som är kund och som har beställt licenser från Kikora. Eller om du är enskild användare – efter samtycke från dig.

Våra kontaktuppgifter är:
Kikora
Kopparbergsvägen 10
722 13 Västerås
Epost: info@kikora.se
Telefon: 021-44 44 022
Säkerhetsansvarig är: Peter Skog

Kikora AB är ägt av ett norskt sällskap, Kikora AS, som håller till i Oslo i Norge.

Deras kontaktuppgifter är:
Kikora AS
Trondheimsveien 2A
0560 OSLO
Epost: info@kikora.no
Telefon: (+47) 2137 8440

 1. Om Kikoras verksamhet

Kikora levererar digitala läromedel i bl.a. matematik. Man kan logga in i Kikoras tjänst som lärare eller som elev.

När man räknar uppgifter i Kikora ger programmet återkoppling för varje införd linje i uträkningen, så att eleven vägleds till att komma längre på egen hand. Kikora kan, baserat på hur programmet används, rekommendera vad användare bör jobba vidare med.

När man är inloggad kan man arbeta i läromedlet, se sin egen aktivitetshistorik och eventuella övningar som blivit tilldelade. Lärare kan i tillägg även se detta över sina elever, dela ut övningar och administrera grupper eller elever.

 1. Kikoras syfte med hantering av personuppgifter

En personlig upplysning är upplysningar och värderingar som kan knytas till en enskild person.

Kikora sparar och hanterar dessa upplysningar för att:

 • kunna erbjuda central funktionalitet i sin programvara, som personliga konton där användare kan få översikter över vad dem gjort och när dem gjort det.
 • lärare ska kunna få elevgrupper samt följa gruppens progression och tilldela övningar till enskilda personer eller grupper.
 • automatiskt kunna rekommendera uppgifter anpassade till varje användares individuella nivå.
 • Kikora ska ha översikt över vilka användare som har tillgång till vilket material, då det finns restriktioner i vilket utbildningsmaterial olika användare har tillgång till.
 • öka användarvänligheten då lärare slipper att administrera elever som tillkommer eller försvinner från undervisningsgrupper.
 • förbättra och utveckla nya uppgifter och ny funktionalitet i Kikora.
 • kunna visa översikter som LiveMap och BattleBoads där statistik visas över vilka skolor som räknar mest och hur mycket det räknas under t.ex. MatteMaraton.

Bakgrunden för att Kikora sparar och hanterar personliga upplysningar är att dem som beställt licens av Kikora (vanligtvis en skola, kommun eller förbund) önskar att Kikora ska spara personliga upplysningar. De som har beställt Kikora vill att du som användare ska ha tillgång till goda läromedel för bättre inlärning, något som dem bl.a. enligt Skollagen är förpliktade att göra. Det betyder att Kikoras hantering av personuppgifter är stadgat i skollagen.

Om du är enskild användare hanterar vi de personliga uppgifterna för det att du själv skapat ett konto hos Kikora eller MatteTrion och har samtyckt villkoren för Kikoras hantering av personliga upplysningar.

 1. Beskrivning av behandling

Kikora sparar och hanterar följande personliga uppgifter:

En del av dessa upplysningar kan Kikora be om att få från kunden (vanligtvis SKOLFEDERATION, SKOLON, Huvudman eller skolledare) vid start av kundförhållandet.

Dessa upplysningar är markerade i vitt i tabellen.

Andra personliga upplysningar vill Kikora generera allt eftersom varje användare använder programmet. Dessa upplysningar är markerade i blått i tabellen.

Är du enskild användare genereras alla uppgifter från det att du beställer tillgång.

 1. Fysisk hantering av de personliga upplysningarna

Alla Kikoras personupplysningar sparas i databaser på servrar. Kikora har en huvudserver för detta som säkerhetskopieras till en backupserver minst en gång varje dygn.

Blix Solutions AS i Oslo, Norge (NO 993 128 708) är Kikoras underleverantör för hosting av Kikoras servrar. Servrarna är bl.a. av brandsäkerhetsmässiga skäl placerade på två olika fysiska platser i Norge och Blix installerar och underhåller servrarna samt är ansvariga för deras internettillgång.

Båda fastigheterna där servrarna är lokaliserade är tegelhus och har 2-faktors säkerhetautentisering och har i tillägg bom/grind/taggtrådsstängsel. Båda rummen är utrustade med automatiska brandsläckningssystem, respektive Hi-Fog och Argonite. Fastigheterna är videoövervakade och alla ingående/utgående personal och besökare loggförs.

Alla Kikoras servrar kör Ubuntu Linux och det är inarbetade goda rutiner för att uppdatera med nya versioner och fixar/uppdateringar för att minimera risken för virus och annan skadlig programvara.

All kommunikation mellan klientmaskiner och Kikoras servrar som kan innehålla personuppgifter krypteras med standard TSL/SSL-kryptering.

Kikora overför inte personuppgifter till land utanför EU/EES.

 1. Tillgång till de personliga upplysningarna

Alla personliga upplysningar är endast tillgängliga på ett «need to know» grundlag. Följande grupper har tillgång till de personliga upplysningarna:

Användare

Elever har tillgång till sitt personliga konto samt de personupplysningar som är knutna till detta. En grupps lärare kan se personuppgifter om sig själv och elever i sin/sina grupp/grupper.

Anställda i Kikora som arbetar med databaser, testning och support.

En grupp av utvecklare i Kikora jobbar med utveckling, uppsättning och optimalisering av databaserna med personuppgifter. Dessa har tillgång till informationen i dessa databaser och är ansvariga för backuprutiner. Detta är nödvändigt för att kvalitetssäkra och utveckla produkten.

En annan grupp i Kikora jobbar med testning och support. Dessa har endast tillgång till personuppgifter när användaren aktivt går in och gör en felanmälan i programmet. Vederbörande kan då få upp information om vem som har sänt felanmälan. Om felanmälan är relaterat till en uppgiftsuträkning, kommer man även att se ärendets uppgifter, vad användaren lämnat för svar och systemets respons.

Anställda i Blix Solutions

Blix Solutions har fysisk tillgång till hostingservrarna där personuppgifterna sparas. Detta bland annat för att kunna uppdatera programvara och åtgärda eventuella fel. Vakter, brandmän och andra som hostar i samma serverhall som Kikora har också fysisk tillgång till rummet med servrarna. Dem har ingått ett separat Personuppgiftsbiträdesavtal med Blix Solutions.

 1. Radering av personliga upplysningar

De personliga uppgifterna sparas endast efter önskan och avtal med behandlingsansvarig – vanligtvis en huvudman eller organisation som är kund och som har beställt licenser från Kikora. Eller om du er en enskild användare – vid begäran från dig.

Kikora anonymiserar och/eller raderar alla personliga upplysningar så att dem inte längre är personliga när något av följande inträffar:

 • När en behandlingsansvarig – eller när du, om du är enskild användare – inte längre önskar att Kikora ska behandla de personliga upplysningarna längre.
 • 18 månader efter avslutat kundförhållande.
 • 36 månader av inaktivitet på ditt Kikora-konto

Ta kontakt med oss om du önskar att din data ska raderas.

 1. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt till att få kännedom om och möjlighet att korrigera vilka personliga upplysningar vi sparar om dig.
 • Om du är behandlingsansvarig eller själv har anmält dig som enskild användare har du rätt till att kräva att alla personupplysningar om dig raderas.
 • Som behandlingsansvarig eller enskild användare kan du säga upp ditt samtycke och tillåtelse för Kikora att behandla dina personliga upplysningar
 • Du har rätten till att upprätta ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.
 • Du har rätt till att motta en kopia av de personuppgifter du själv genererat i Kikora. Detta genom att Kikora skapar en fil med alla uträkningar och återkopplingar en användare har fått i csv format. Detta är ett manuellt arbete för oss och därför tar vi betalt för den faktiska tid detta kräver – uppskattningsvis 500 SEK. Du får då data i en strukturerad fil som kan öppnas av andra program. Huruvida andra program faktiskt kan importera/läsa denna filen är upp till dem som skapar andra program att utveckla stöd för.
 • Vi skickar endast ut nyhetsbrev eller annan kommunikation via e-post till dem som aktivt anmält sig till detta. Du kan alltid avregistrera dig från framtida nyhetsbrev genom en avregistrerings-mail direkt i utskicket.

Du kan utnyttja dina rättigheter som beskrivet ovan genom att kontakta oss på:

E: personvern@kikora.no

T: 021-44 44 022