Digital färdighetsträning ger resultat
Ett varierande träningsprogram i matematik
mattetrion-logo2
MatteTrion

Digitalisera din matematikundervisning snabbt, enkelt och kostnadsfritt. Med MatteTrion får du tillgång till mängder av material och funktionalitet. Låt dina elever repetera förkunskaper, utföra diagnostiska tester eller lär dig och dina elever arbeta med GeoGebra samtidigt som du får full kontroll över arbeten och resultat.

kikora
Kikora

Vill du arbeta kontinuerligt med digital matematik och få uppgifter i alla delområden? Uppgradera till Kikora för tillgång till över 30,000 uppgifter för repetition, färdighetsträning, diagnostik, metod- och procedurträning. Med Kikora får du uppgifter för både mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet Ma1.

kikora-plus
Kikora plus

Med Kikora Plus får du tillgång till 2-Språks modulen. Spegla uppgifter på två olika språk samtidigt, fortbilda dig om andra kulturers matematiklärande och koordinera din undervisning enklare med flerspråkiga elever. Du får även tillgång till allt nytt material som lanseras.


Omedelbar återkoppling

ELEVERNA KOMMER LÄNGRE PÅ EGEN HAND

Kikoras unika mattemotor ger omedelbar återkoppling genom hela uträkningen, linje för linje, oavsett vilken metod eller lösningstrategi eleven använder. Kikora hjälper elever att identifiera fel i sina uträkningar och hjälper dem vidare. Istället för att bara återkoppla om slutsvaret är rätt eller fel, gör Kikora det möjligt för eleverna att komma längre på egen hand.

omedelbar-img
rapport
Dynamiska lärarfunktioner

SPARA TID OCH FÅ BÄTTRE KONTROLL

I Kikora får läraren full kontroll. Skapa elevgrupper och individanpassa undervisningen efter elevernas kunskapsbehov. Skräddarsy göromål på rätt nivå eller mät elevernas kunskaper utan hjälpmedel genom att skapa tester i olika delområden.

Alla uppgifter som räknas i Kikora rättas automatiskt och läraren får full översikt över elevernas resultat i rapportsystemet. Som lärare kan du enkelt ta fram dynamiska översikter på hela din klass eller detaljerad information om enskilda elevers resultat, för att så snabbt och smidigt som möjligt identifiera elevernas kunskapsbehov.

KIKORA 2-SPRÅK

MATEMATIK PÅ FLER SPRÅK

Klassrummet är idag mer internationellt än någonsin. Det bör ditt läromedel också vara.

Med Kikora 2-Språk speglas uppgifter på olika språk, så språkutbytet aldrig är ett hinder för effektivt matematiklärande. 8000 uppgifter i olika delområdem finns på 11 olika språk och varje elev väljer själv vilket språk uppgifterna ska speglas på. Det finns även fortbildningsvideor och andra nyttiga funktioner för undervisning av elever med utländskt modersmål.

Tillgängliga språk är svenska, norska, engelska, arabiska, dari, pashto, somaliska, tigrinja, polska, spanska och portugisiska.”

Mer information om Kikora 2-Språk hittar du här.

testimonials-img
VAD SÄGER VÅRA ANVÄNDARE?

Produktöversikt

FUNKTIONALITET
MATTETRION
KIKORA
KIKORA PLUS
FORTLÖPANDE ÅTERKOPPLING
Klicka för detaljer
allow
allow
allow

Kikoras mattemotor med stegvis återkoppling i räknemomentet

DYNAMISKA LÄRARFUNKTIONER
Klicka för detaljer
allow
allow
allow

Skapa egna elevgrupper och anpassa undervisningen
Dela ut uppgifter på rätt nivå till dina elever
Skapa och dela ut tester för att mäta elevernas kunskaper
Tydlig översikt på elevernas resultat och utförda arbeten

INTEGRATION MED LMS/SSO
Klicka för detaljer
allow
allow
allow

Enkel kontohantering och administration med integration i befintliga system.
Kikora kan integreras i Fronter, itslearning eller Skolfederationen.

KIKORA MONITOR
Klicka för detaljer
nope
allow
allow

Få översikt på användningen från skola till skola i er organisation

2-SPRÅK MODUL
Klicka för detaljer
nope
nope
allow

Fortbildningsvideor och uppgifter på olika språk

 

GRATIS
55 SEK
80 SEK
INNEHÅLL
MATTETRION
KIKORA
KIKORA PLUS
MATTEMARATON
Klicka för detaljer
allow
allow
allow

Räknemaraton med fokus på repetition. För årskurs 4-6, 7-9 och GY.

GEOGEBRA-START
Klicka för detaljer
allow
allow
allow

Självstudiekurs i GeoGebra med instruktionsvideor och övningsuppgifter. Kan användas av både elever och lärare.

DIAMANT DIAGNOSUPPGIFTER
Klicka för detaljer
allow
allow
allow

Diagnosverktyg för grundskolan. Skapat av Skolverket för årskurs 1-9.

DIAMANT ÖVNINGSUPPGIFTER
Klicka för detaljer
nope
allow
allow

Övningskapitel kopplade till Diamantdiagnoserna. För årskurs 1-9

CASTOR
Klicka för detaljer
nope
allow
allow

Nivåanpassade uppgifter i olika delområden. För årskurs 4-6, 7-9 och GY.

KRANIUM
Klicka för detaljer
nope
allow
allow

Träningscenter för huvudräkning. För årskurs 4-6, 7-9 och GY.

ONEUP
Klicka för detaljer
nope
allow
allow

Övningskoncept med betygsgaranti för högstadiet. För årskurs 7-9.

FORTBILDNINGSVIDEOR 2-SPRÅK
Klicka för detaljer
nope
nope
allow

Information om andra kulturers taluppbyggnader, räkneregler, metoder etc. För lärare och elever.

 

GRATIS
55 SEK
80 SEK

Produktöversikt

FUNKTIONALITET

FORTLÖPANDE ÅTERKOPPLING

allow MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Kikoras mattemotor med stegvis återkoppling i räknemomentet

DYNAMISKA LÄRARFUNKTIONER

allow MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Skapa egna elevgrupper och anpassa undervisningen
Dela ut uppgifter på rätt nivå till dina elever
Skapa och dela ut tester för att mäta elevernas kunskaper
Tydlig översikt på elevernas resultat och utförda arbeten

INTEGRATION MED LMS/SSO

allow MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Enkel kontohantering och administration med integration i befintliga system.
Kikora kan integreras i Fronter, itslearning eller Skolfederationen.

KIKORA MONITOR

nope MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Få översikt på användningen från skola till skola i er organisation

2-SPRÅK MODUL

nope MATTETRION

nope KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Fortbildningsvideor och uppgifter på olika språk

MATTETRION - GRATIS
KIKORA - 55 SEK
KIKORA PLUS - 80 SEK

INNEHÅLL

MATTEMARATON

allow MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Räknemaraton med fokus på repetition. För årskurs 4-6, 7-9 och GY.

GEOGEBRA-START

allow MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Självstudiekurs i GeoGebra med instruktionsvideor och övningsuppgifter. Kan användas av både elever och lärare.

DIAMANT DIAGNOSUPPGIFTER

allow MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Diagnosverktyg för grundskolan. Skapat av Skolverket för årskurs 1-9.

DIAMANT ÖVNINGSUPPGIFTER

nope MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Övningskapitel kopplade till Diamantdiagnoserna. För årskurs 1-9

CASTOR

nope MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Nivåanpassade uppgifter i olika delområden. För årskurs 4-6, 7-9 och GY.

KRANIUM

nope MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Träningscenter för huvudräkning. För årskurs 4-6, 7-9 och GY.

ONEUP

nope MATTETRION

allow KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Övningskoncept med betygsgaranti för högstadiet. För årskurs 7-9.

FORTBILDNINGSVIDEOR 2-SPRÅK

nope MATTETRION

nope KIKORA

allow KIKORA PLUS

Klicka för detaljer

Information om andra kulturers taluppbyggnader, räkneregler, metoder etc. För lärare och elever.

MATTETRION - GRATIS
KIKORA - 55 SEK
KIKORA PLUS - 80 SEK