Framtidens verktyg för lärande i matematik
Skapa ett gratiskonto

Vad är Kikora?

Kikora är ett nytänkande läromedel inom matematik, där elever tillämpar fulla uträkningar steg-för-steg och får kontinuerlig återkoppling om de gjort rätt eller fel. Ingen installation krävs, verktyget laddas direkt i webbläsaren.

Fortlöpande återkoppling

I Kikora övar elever med räkneuppgifter digitalt, och får fortlöpande återkoppling om de räknar rätt eller fel.

Elevanpassade uppgifter

Kikora består av över 8000 räkneuppgifter som täcker alla matematiska områden från mellanstadiet till gymnasiet.

Unik översikt för lärare

Genom dynamiska rapporter kan man jämföra hela klasser och uppgifter, eller fokusera på varje enskild elevs resultat.

Fortlöpande återkoppling
Eleverna kommer längre på egen hand
Kikoras unika mattemotor ger eleven fortlöpande återkoppling genom hela uträkningen, linje för linje, oavsett vilken metod som används. Kikora hjälper eleverna att identifiera fel i uträkningen och hjälper dem vidare. När andra läromedel endast återkopplar om slutsvaret är rätt eller fel, gör Kikora det möjligt för eleverna att komma längre på egen hand.
Stort urval av uppgifter
Varierande och nivåanpassade uppgifter
Kikora innehåller över 8000 nivåanpassade uppgifter för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Eleverna har alltid tillgång till Kikora, oavsett om de befinner sig hemma eller i skolan, på sin dator, telefon eller läsplatta. Det breda innehållet av uppgifter gör det lätt att anpassa undervisningen efter varje elevs kunskapsnivå.
Automatisk rättning och rapportering för lärare
Spara tid och få bättre översikt
Det är enkelt att använda Kikora till läxor och lektionsarbeten. Allt elevarbete rättas automatiskt och rapporter skapas där du t.ex. kan se hur lång tid varje uppgift tar, vilken metod eleven använder och vilka områden som måste repeteras. Med Kikora sparar lärare tid och får bättre översikt.
Integrerat med lärplattformerna Fronter och Itslearning
Enkel spegling av klasser och elever direkt in i Kikora
Snabb och enkel tillgång utan administration och registrering. Lärplattformerna Fronter och Itslearning hanterar all data och inloggning, inga extra lösenord eller inloggningar krävs. Kikora hittar du enkelt i dina rum eller kurser.

Kikora 2-SpråkKikora finns från och med skolåret 2015/2016 med en 2-Språks modul för elever med annat modersmål än svenska. Tillgängliga språk är norska, danska, polska, arabiska, somaliska, spanska och engelska. Till Vårterminen 2016 lanseras dari, pashto och tigrinja.

2-Språks modulen finns tillgänglig i uppgiftssamlingarna Kranium och Castor (Högstadiet och Bas). För varje språk finns även en ordbok, som förklarar matematiska begrepp och uttryck på ett enkelt sätt för eleverna att förstå.

Till varje språk finns instruktionsvideor, där skillnader i taluppbyggnad och räknemetoder förklaras samt generellt vad man bör tänka på när man undervisar en elev från ett annat land. Kikora 2-Språk är en tilläggstjänst till våra vanliga Kikora-licenser.

Uppgifter på 2 språk samtidigt

Låt eleven fokusera på matematiken istället för språkutbytet.

Begrepps-ordbok

Med över 70 begrepp i ordboken så lär sig eleverna korrekta matematiska uttryck och begrepp.

Utbildningsvideor

Till varje språk finns videor som förklarar metoder för en bra och effektiv undervisning för nyanlända elever.

I SAMARBETE MED:

Sagt om Kikora:

44.000.000 använder GeoGebra idag.
Kom igång du också!

GeoGebra + Kikora

GeoGebra är ett dynamiskt verktyg som används av flera miljoner människor varje dag. I GeoGebra kan du skapa och räkna bl.a geometri, algebra och tabeller. I samarbete med det internationella GeoGeobra-institutet har Kikora utvecklat en självlärande introduktionskurs där du lär dig bemästra detta kraftfulla verktyg.

Lär dig i ditt eget tempo

Kursen är nätbaserad så du kan genomföra och repetera den som det passar dig.

Förstå nyckelfunktionerna

Introduktionskursen följer ämnena i den officiella GeoGebra användarcertifieringen.

För elever och lärare

Kursen är utvecklad för både lärare och elever, och flera tusen är redan igång.

85 korta instruktionsvideor
Se hur du använder alla grundläggande funktioner i GeoGebra. Utvecklad och inspelad av Sigbjørn Hals, prisbelönad lärare och GeoGebra kurshållare.
Interaktiva övingsuppgifter
Testa direkt om du förstått övningen eller om du måste repetera. I uppgiften efter varje instruktionsvideo försöker du tillämpa det som du just lärt dig i genomgången. Uppgiften är integrerad med Kikoras återkoppling som hjälper dig att klara övningen.
Integrerat GeoGebra
Använd GeoGebra direkt i din webbläsare.

Licenspriser och villkor

Kikora beställs i elev-licenser för ett skolår eller ett kalenderår. Skolan får tillgång till Kikora genom sin lärplattform eller genom Kikoras egna plattform.

Priser i SEK exl. moms:
Mellanstadiet 45kr per år
Högstadiet 65kr per år
Gymnasiet/Vux 80kr per år

Kikora Plus licenser med 2-Språk kostar 80kr per år

Minsta beställningsantal 50st licenser. Det går att kombinera olika licenser. Lärarkonton är inkluderade.
Har du frågor eller vill beställa, kontakta oss på mail post@kikora.se eller ring oss direkt på 021-44 44 022.

Kikora erbjuder även lokala kurser för lärare som ska använda Kikora och GeoGebra i klassrummet. Vi visar hur man effektivt arbetar och planerar skolarbeten och hemläxor med Kikora, samt hur integrationen och administration av konton fungerar.

Skräddarsydda
kurser

Vi hjälper er att anpassa utbildningen med Kikora – som ett kompletteringsverktyg eller som läromedel.

Ökar
användandet

Vi ser att kursdeltagande ökar användningen av Kikora, såväl bland elever som lärare.

För en skola
- eller fler

Beställ en kurs för din skola, eller gå ihop med flera intresserade skolor.

Vill du veta mer eller beställa?
Klicka på knappen ovan för att maila oss på post@kikora.se eller ring direkt på 021-44 44 022.